Tất Cả Công Thức Rubik 3X3

Tất Cả Công Thức Rubik 3X3

Công thức Rubik 3×3 là một bài toán giải đố được nhiều người yêu thích và thách thức. Nó gồm 26 mảnh ghép nhỏ có hình vuông và có 6 màu khác nhau trên mỗi mặt. Mục đích của trò chơi là xoay và đổi vị trí các mảnh ghép sao cho mỗi mặt chỉ có một màu duy nhất.
Để giải được Rubik 3×3, bạn cần nắm được một số công thức cơ bản và áp dụng chúng theo đúng thứ tự. Dưới đây là tất cả các công thức cần thiết để giải bài toán Rubik 3×3.
1. Công thức xoay một mặt:
– Để xoay mặt trước theo chiều kim đồng hồ: F
– Để xoay mặt trước ngược chiều kim đồng hồ: F’
– Để xoay mặt phía sau theo chiều kim đồng hồ: B
– Để xoay mặt phía sau ngược chiều kim đồng hồ: B’
– Để xoay mặt bên trái theo chiều kim đồng hồ: L
– Để xoay mặt bên trái ngược chiều kim đồng hồ: L’
– Để xoay mặt bên phải theo chiều kim đồng hồ: R
– Để xoay mặt bên phải ngược chiều kim đồng hồ: R’
– Để xoay mặt trên theo chiều kim đồng hồ: U
– Để xoay mặt trên ngược chiều kim đồng hồ: U’
– Để xoay mặt dưới theo chiều kim đồng hồ: D
– Để xoay mặt dưới ngược chiều kim đồng hồ: D’
2. Công thức xoay hai mặt:
– Để xoay mặt trước và mặt bên trái theo chiều kim đồng hồ: F L
– Để xoay mặt trước và mặt bên trái ngược chiều kim đồng hồ: F’ L’
– Để xoay mặt trước và mặt bên phải theo chiều kim đồng hồ: F R
– Để xoay mặt trước và mặt bên phải ngược chiều kim đồng hồ: F’ R’
– Để xoay mặt trước và mặt trên theo chiều kim đồng hồ: F U
– Để xoay mặt trước và mặt trên ngược chiều kim đồng hồ: F’ U’
– Để xoay mặt trước và mặt dưới theo chiều kim đồng hồ: F D
– Để xoay mặt trước và mặt dưới ngược chiều kim đồng hồ: F’ D’
3. Công thức xoay ba mặt:
– Để xoay mặt trước, bên trái và trên theo chiều kim đồng hồ: F L U
– Để xoay mặt trước, bên trái và trên ngược chiều kim đồng hồ: F’ L’ U’
– Để xoay mặt trước, bên trái và dưới theo chiều kim đồng hồ: F L D
– Để xoay mặt trước, bên trái và dưới ngược chiều kim đồng hồ: F’ L’ D’
– Để xoay mặt trước, bên phải và trên theo chiều kim đồng hồ: F R U
– Để xoay mặt trước, bên phải và trên ngược chiều kim đồng hồ: F’ R’ U’
– Để xoay mặt trước, bên phải và dưới theo chiều kim đồng hồ: F R D
– Để xoay mặt trước, bên phải và dưới ngược chiều kim đồng hồ: F’ R’ D’
4. Công thức xoay hai mặt đối diện:
– Để xoay mặt trước và mặt sau theo chiều kim đồng hồ: F B
– Để xoay mặt trước và mặt sau ngược chiều kim đồng hồ: F’ B’
– Để xoay mặt bên trái và mặt bên phải theo chiều kim đồng hồ: L R
– Để xoay mặt bên trái và mặt bên phải ngược chiều kim đồng hồ: L’ R’
– Để xoay mặt trên và mặt dưới theo chiều kim đồng hồ: U D
– Để xoay mặt trên và mặt dưới ngược chiều kim đồng hồ: U’ D’
5. Công thức xoay ba mặt đối diện:
– Để xoay mặt trước, sau và bên trái theo chiều kim đồng hồ: F B L
– Để xoay mặt trước, sau và bên trái ngược chiều kim đồng hồ: F’ B’ L’
– Để xoay mặt trước, sau và bên phải theo chiều kim đồng hồ: F B R
– Để xoay mặt trước, sau và bên phải ngược chiều kim đồng hồ: F’ B’ R’
– Để xoay mặt trên, dưới và bên trái theo chiều kim đồng hồ: U D L
– Để xoay mặt trên, dưới và bên trái ngược chiều kim đồng hồ: U’ D’ L’
– Để xoay mặt trên, dưới và bên phải theo chiều kim đồng hồ: U D R
– Để xoay mặt trên, dưới và bên phải ngược chiều kim đồng hồ: U’ D’ R’
Để giải bài toán Rubik 3×3, bạn cần luyện tập và áp dụng các công thức trên một cách chính xác và liên tục. Ngoài ra, cần có sự kiên nhẫn và kiên trì để đạt được kết quả tốt nhất. Chúc bạn thành công trong việc giải bài toán Rubik 3×3!

Scroll to Top